[Światowy Dzień Gruźlicy] Tak!Możemy zatrzymać gruźlicę!

Pod koniec 1995 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła 24 marca Światowym Dniem Gruźlicy.

1 Zrozumieć gruźlicę

Gruźlica (TB) jest przewlekłą chorobą konsumpcyjną, zwaną także „chorobą konsumpcyjną”.Jest to wysoce zaraźliwa, przewlekła choroba konsumpcyjna wywoływana przez prątki gruźlicy atakujące organizm ludzki.Nie ma na to wpływu wiek, płeć, rasa, zawód ani region.Na gruźlicę może zachorować wiele narządów i układów ludzkiego organizmu, wśród których najczęstsza jest gruźlica.

Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną wywoływaną przez Mycobacterium tuberculosis, który atakuje narządy całego organizmu.Ponieważ częstym miejscem infekcji są płuca, często nazywa się ją gruźlicą.

Ponad 90% infekcji gruźlicą przenoszona jest przez drogi oddechowe.Pacjenci z gruźlicą zarażają się poprzez kaszel, kichanie, wydawanie głośnych dźwięków, powodując wyrzucanie kropelek gruźlicy (medycznie nazywanych mikrokropelkami) z organizmu i wdychanie przez zdrowych ludzi.

2 Leczenie chorych na gruźlicę

Podstawą leczenia gruźlicy jest leczenie farmakologiczne.W porównaniu z innymi rodzajami infekcji bakteryjnych leczenie gruźlicy może trwać dłużej.W przypadku aktywnej gruźlicy płuc leki przeciwgruźlicze należy przyjmować przez co najmniej 6 do 9 miesięcy.Konkretne leki i czas leczenia zależą od wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia i lekooporności.

Jeżeli pacjenci wykazują oporność na leki pierwszego rzutu, należy je zastąpić lekami drugiego rzutu.Do najczęściej stosowanych leków w leczeniu nielekoopornej gruźlicy płuc należą izoniazyd (INH), ryfampicyna (RFP), etambutol (EB), pirazynamid (PZA) i streptomycyna (SM).Te pięć leków nazywa się lekami pierwszego rzutu i są skuteczne u ponad 80% nowo zakażonych pacjentów z gruźlicą płuc.

3 Gruźlica – pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy gruźlicę można wyleczyć?

Odp.: 90% pacjentów z gruźlicą płuc można wyleczyć, jeśli nalegają na regularne przyjmowanie leków i ukończą przepisany cykl leczenia (6-9 miesięcy).O wszelkich zmianach w leczeniu powinien decydować lekarz.Jeśli nie przyjmiesz leku na czas i nie zakończysz leczenia, łatwo doprowadzi to do lekooporności gruźlicy.W przypadku pojawienia się lekooporności przebieg leczenia ulegnie wydłużeniu i łatwo doprowadzi do niepowodzenia leczenia.

P: Na co powinni zwracać uwagę chorzy na gruźlicę podczas leczenia?

Odp.: Po zdiagnozowaniu gruźlicy należy jak najszybciej rozpocząć regularne leczenie przeciwgruźlicze, postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, przyjmować leki o czasie, regularnie się badać i budować pewność siebie.1. Zwróć uwagę na odpoczynek i wzmocnienie odżywiania;2. Zwracaj uwagę na higienę osobistą, a podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos ręcznikami papierowymi;3. Ogranicz do minimum wychodzenie i noś maskę, gdy musisz wyjść.

P: Czy gruźlica po wyleczeniu jest nadal zaraźliwa?

Odp.: Po standardowym leczeniu zakaźność pacjentów z gruźlicą płuc zwykle szybko spada.Po kilku tygodniach leczenia liczba bakterii gruźlicy w plwocinie zostanie znacznie zmniejszona.Większość pacjentów z niezakaźną gruźlicą płuc realizuje cały cykl leczenia zgodnie z zaleconym planem leczenia.Po osiągnięciu standardu wyleczenia w plwocinie nie stwierdza się bakterii gruźlicy, zatem nie są one już zaraźliwe.

P: Czy gruźlica po wyleczeniu jest nadal zaraźliwa?

Odp.: Po standardowym leczeniu zakaźność pacjentów z gruźlicą płuc zwykle szybko spada.Po kilku tygodniach leczenia liczba bakterii gruźlicy w plwocinie zostanie znacznie zmniejszona.Większość pacjentów z niezakaźną gruźlicą płuc realizuje cały cykl leczenia zgodnie z zaleconym planem leczenia.Po osiągnięciu standardu wyleczenia w plwocinie nie stwierdza się bakterii gruźlicy, zatem nie są one już zaraźliwe.

Rozwiązanie na gruźlicę

W ofercie Macro & Micro-Test znajdują się następujące produkty:

WykrywanieKwas nukleinowy MTB (Mycobacterium tuberculosis).

结核

1. Wprowadzenie do systemu wewnętrznej referencyjnej kontroli jakości może kompleksowo monitorować proces eksperymentalny i zapewnić jakość eksperymentu.

2. Można połączyć amplifikację PCR i sondę fluorescencyjną.

3. Wysoka czułość: minimalna granica wykrywalności wynosi 1 bakteria/ml.

Wykrywanieoporność na izoniazyd w MTB

2

1. Wprowadzenie do systemu wewnętrznej referencyjnej kontroli jakości może kompleksowo monitorować proces eksperymentalny i zapewnić jakość eksperymentu.

2. Przyjęto udoskonalony system mutacji blokujących amplifikację oraz przyjęto metodę łączenia technologii ARMS z sondą fluorescencyjną.

3. Wysoka czułość: minimalny limit wykrywalności wynosi 1000 bakterii/ml i można wykryć nierówne szczepy lekooporne z 1% lub więcej zmutowanych szczepów.

4. Wysoka specyficzność: Nie ma reakcji krzyżowej z mutacjami (511, 516, 526 i 531) czterech miejsc lekooporności genu rpoB.

Wykrywanie mutacjiOporność na MTB i ryfampicynę

3

1. Wprowadzenie do systemu wewnętrznej referencyjnej kontroli jakości może kompleksowo monitorować proces eksperymentalny i zapewnić jakość eksperymentu.

2. Do detekcji amplifikacji in vitro zastosowano metodę krzywej topnienia w połączeniu z zamkniętą sondą fluorescencyjną zawierającą zasady RNA.

3. Wysoka czułość: minimalny limit wykrywalności wynosi 50 bakterii/ml.

4. Wysoka specyficzność: brak reakcji krzyżowych z ludzkim genomem, innymi prątkami niegruźliczymi i patogenami zapalenia płuc;Wykryto miejsca mutacji innych genów lekoopornych prątków gruźlicy typu dzikiego, takich jak katG 315G>C\A i InhA -15 C>T, a wyniki nie wykazały reakcji krzyżowej.

Wykrywanie kwasów nukleinowych MTB (EPIA)

4

1. Wprowadzenie do systemu wewnętrznej referencyjnej kontroli jakości może kompleksowo monitorować proces eksperymentalny i zapewnić jakość eksperymentu.

2. Przyjęto metodę amplifikacji w stałej temperaturze za pomocą sondy do trawienia enzymatycznego, a czas wykrywania jest krótki, a wynik wykrywania można uzyskać w ciągu 30 minut.

3. W połączeniu ze środkiem uwalniającym próbki Macro i Micro-Test oraz analizatorem amplifikacji kwasów nukleinowych w stałej temperaturze Macro & Micro-Test, jest łatwy w obsłudze i odpowiedni do różnych scen.

4. Wysoka czułość: minimalny limit wykrywalności wynosi 1000 kopii/ml.

5. Wysoka specyficzność: Nie występuje reakcja krzyżowa z innymi prątkami z grupy prątków innych niż gruźlica (takimi jak Mycobacterium kansas, Mycobacterium Sukarnica, Mycobacterium marinum itp.) i innymi patogenami (takimi jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli itp.) .).


Czas publikacji: 22 marca 2024 r